(BBNĐT) Ngày 5-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII); quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và thông tin chuyên đề. Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự và chỉ đạo.