Tổng kết 10 năm thực hiện thành lập Tổ Dân vận ở khu dân cư

09/10/2019 15:31 Số lượt xem: 3490
Sáng 9-10, Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Thông báo số 380 ngày 6-1-2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Thành lập Tổ Dân vận ở khu dân cư”. Đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự, chỉ đạo. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tiến Nhường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phụ trách UBND tỉnh; Nguyễn Đình Lợi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Đăng Túc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phùng Đức Chiến, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất và Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang trao Bằng Khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể, cá nhân.

 

Sau 10 năm triển khai thực hiện Thông báo số 380 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 100% khu dân cư trên địa bàn tỉnh thành lập Tổ Dân vận và  hoạt động nền nếp. Các Tổ Dân vận trở thành lực lượng quan trọng trong công tác vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường  lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của địa phương. Thường xuyên nắm bắt tình hình nhân dân, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền xử lý, giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh ở cơ sở, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Các Tổ làm nòng cốt trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong 10 năm, các Tổ Dân vận trong tỉnh phối hợp vận động nhân dân hiến 19.471 m2 đất làm đường giao thông và các công trình văn hóa, tín ngưỡng; đóng góp 336.899 ngày công lao động và 125.363 triệu đồng xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, toàn tỉnh có 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 89/97 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất và Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phùng Đức Chiến trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” cho các cá nhân.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất ghi nhận, đánh giá cao kết quả các Tổ dân vận đạt được thời gian qua; yêu cầu thời gian tới, các Tổ Dân vận tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân, tình hình trong tỉnh, trong và ngoài nước để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phân công thành viên trực tiếp phụ trách địa bàn, hộ gia đình; đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra.

Nhân dịp này, 36 cá nhân được Ban Dân vận Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận”; 62 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Thông báo số 380 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Mai Phương