(BBNĐT) Ngày 27-9, tại Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh (làng Viêm Xá, Hòa Long, thành phố Bắc Ninh), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kỷ niệm 50 năm thành lập Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh (1969-2019) và đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh.